Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok - Zasadnutie 19.01.2005

  • 19. januára 2005