Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok - Zasadnutie 18.06.2003

  • 18. júna 2003