Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok - Zasadnutie 18.04.2007

  • 18. apríla 2007