Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok - Zasadnutie 18.02.2004

  • 18. februára 2004