Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok - Zasadnutie 17.10.2007

  • 17. októbra 2007