Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok - Zasadnutie 17.09.2007

  • 17. septembra 2007