Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok - Zasadnutie 16.12.2009

  • 16. decembra 2009