Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok - Zasadnutie 16.11.2005

  • 16. novembra 2005