Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok - Zasadnutie 16.09.2009

  • 16. septembra 2009