Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok - Zasadnutie 16.06.2004

  • 16. júna 2004