Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok - Zasadnutie 16.04.2003

  • 16. apríla 2003