Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok - Zasadnutie 15.06.2005

  • 15. júna 2005