Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok - Zasadnutie 14.11.2007

  • 14. novembra 2007