Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok - Zasadnutie 14.10.2009

  • 14. októbra 2009