Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok - Zasadnutie 14.09.2005

  • 14. septembra 2005