Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok - Zasadnutie 13.12.2004

  • 13. decembra 2004