Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok - Zasadnutie 12.11.2003

  • 12. novembra 2003