Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok - Zasadnutie 11.04.2002

  • 11. apríla 2002