Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok - Zasadnutie 10.12.2008

  • 10. decembra 2008