Bod č. 2

Informácia o výhľadových úlohách príspevkových organizácií (MMB, MÚOP,BKIS,GMB, MKB) na rok 2017 a roky 2018-2019 – ústna informácia


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.