Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok - Zasadnutie 10.09.2003

  • 10. septembra 2003