Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok - Zasadnutie 10.04.2006

  • 10. apríla 2006