Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok - Zasadnutie 10.01.2002

  • 10. januára 2002