Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok - Zasadnutie 09.12.2009

  • 9. decembra 2009