Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok - Zasadnutie 09.02.2005

  • 9. februára 2005