Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok - Zasadnutie 08.10.2003

  • 8. októbra 2003