Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok - Zasadnutie 08.09.2010

  • 8. septembra 2010