Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok - Zasadnutie 08.03.2001

  • 8. marca 2001