Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok - Zasadnutie 08.01.2001

  • 8. januára 2001