Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok - Zasadnutie 07.12.2005

  • 7. decembra 2005