Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok - Zasadnutie 07.03.2002

  • 7. marca 2002