Bod č. 1

Informácie o návrhoch mestských organizácií kultúry na rozpočet na rok 2018 a roky 2019 – 2020 (GMB, MMB, MK, BKIS, MÚOP, Marianum, GIB)


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.