Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok - Zasadnutie 06.09.2001

  • 6. septembra 2001