Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok - Zasadnutie 05.12.2007

  • 5. decembra 2007