Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok - Zasadnutie 05.11.2001

  • 5. novembra 2001