Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok - Zasadnutie 05.04.2001

  • 5. apríla 2001