Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok - Zasadnutie 04.12.2013

  • 4. decembra 2013