Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok - Zasadnutie 04.10.2001

  • 4. októbra 2001