Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok - Zasadnutie 03.12.2003

  • 3. decembra 2003