Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok - Zasadnutie 01.02.2001

  • 1. februára 2001