Bod č. 6

Návrh úpravy Všeobecne závažného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 2/2014 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v časti § 9, ktorá sa týka úhrad za stravovanie


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.