Bod č. 6

Návrh na vstup hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava do medzinárodnej organizácie EFUS (Európske fórum pre mestskú bezpečnosť)


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.