Bod č. 5

Návrh na schválenie mimosúdnej dohody o urovnaní týkajúcej sa bytu č. 2 na Vajanského nábreží 11 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, ktorý je vo výlučnom vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.