Bod č. 4

Informácia o uskutočnení mimosúdneho rokovania vo veci súdneho sporu s Equis Invest, s.r.o. o zaplatenie sumy 10 983 917,00 eur s príslušenstvom a návrh konečnej dohody


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.