Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 30.09.2003

  • 30. septembra 2003