Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 29.04.2008

  • 29. apríla 2008