Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 27.06.2006

  • 27. júna 2006