Bod č. 9

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača parc. č. 1507/6 a parc. č. 1533/3 Bratislavskému samosprávnemu kraju so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.