Bod č. 5

Návrh prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Dome tretieho veku


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.