Bod č. 4

Návrh na uzatvorenie rámcovej úverovej zmluvy s Európskou investičnou bankou na roky 2020 – 2024


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.